[rev_slider header]
 

B

ICH Bush z Jirgalova Dvora + GCh Debby Slovakia Lutra
12.3.2016
 
 
Blond Breeze-grizzly suka
Bite Back-grizzly suka
Big Boss-grizzly pes
Baby blue-blue tan suka
Big Brother-blue tan pes
Be By-grizzly suka